Tietosuojaseloste / Rekisteriseloste Historiakerho

1. Rekisterinpitäjä
Eventsi tmi Petra Vairimaa
Käyntiosoite:
Eteläinen Salmitie 1
02430 Masala
Puhelin: 050-560333
petra.vairimaa@eventsi.fi
http://www.eventsi.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat MyHobby historiakerhon osallistujat sekä osallistujien huoltajat

3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joka on historiakerhoon osallistuminen ja tarpeellinen yhteydenpitoon kerhon toiminnan ajan

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Osallistujarekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• Osallistujan etunimi
• Osallistujan sukunimi
• Sähköposti kerhoviestintään
• Huoltajan nimi
• Huoltajan puhelinnumero
• Kuvauslupa. Kerholaisen töiden kuvaus ja viestintälupa Eventsi tmi:n sivustoilla, sosiaalisen median kanavissa Instagramissa ja/tai Facebookissa.
• Palautekysely. Luvan antaminen palautekyselyn lähettämiselle. Kyselyn tarkoituksena on antaa jokaiselle mahdollisuus palautteen antoon. Palautetta hyödynnetään kerhotoiminnan kehittämiseen.
• Ruoka-aineallergiat
• Erityisruokavaliotoive

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen petra.vairimaa@eventsi.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujan tiedot saadaan säännönmukaisesti kerholaiselta, hänen huoltajalta itseltään tai verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta mihinkään muuhun kuin historiakerhon toiminnan tarkoitukseen

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään historiakerhon keston ajan

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme Force Majeure -tilanteessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑